Language switcher

Vapaaehtoishaun tietosuojaseloste

NIGHT VISIONS – YÖN KUVAT RY:N VAPAAEHTOISHAKUREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty 20.10.2021

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Night Visions – Yön kuvat ry
Osoite: Mannerheimintie 66 A, 00260 Helsinki
Y-tunnus: 2115303-0

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Nimi: Mikko Aromaa
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi (at) nightvisions.info

3. Rekisterin nimi
Night Visions – Yön kuvat ry:n vapaaehtoishakurekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteri on tarkoitettu Night Visions -festivaalin vapaaehtoisten ilmoittautumisten käsittelyyn.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidyn henkilötiedot (nimi, syntymäaika)
Rekisteröidyn yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
Rekisteröidyn osaaminen (festivaalikokemus, työkokemus, opinnot, kielitaito, it-taidot, ajokortti, ajotaito, järjestyksenvalvojakortti, hygieniapassi, anniskelupassi)
Rekisteröidyn tehtävätoiveet (työtehtävät)
Reksteröidyn muut tiedot (portfolio, lisätiedot, käytettävyys, paras kauhuelokuva, mistä kuullut festivaalista)

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään Night Visions -festivaalin verkkosivujen kautta vapaaehtoisiksi hakevien itsensä ilmoittamina.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteritietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädäntöä noudattaen tietojenkäsittelyn teknisen toteutuksen sitä edellyttäessä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot ovat vain sellaisten henkilöiden käytettävissä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään.

10. Tarkistusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista tai poistamista
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallenntetut tietonsa ja vaatia tietojensa korjaamista tai poistamista. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

11. Rekisteritietojen säilytysaika
Rekisteröityjen tietoja säilytetään vain tarpeellisen ajan.

12. Tietosuojaselosteen muutokset
Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.