Language switcher

Uutiskirjeen tietosuojaseloste

NIGHT VISIONS – YÖN KUVAT RY:N UUTISKIRJEREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty 20.10.2021

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Night Visions – Yön kuvat ry
Osoite: Mannerheimintie 66 A, 00260 Helsinki
Y-tunnus: 2115303-0

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Nimi: Mikko Aromaa
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi (at) nightvisions.info

3. Rekisterin nimi
Night Visions – Yön kuvat ry:n uutiskirjerekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Markkinointi, asiakassuhteen hoitaminen ja tiedon välitys uutiskirjeen tilaajille.

5. Rekisterin tietosisältö
Sähköpostiosoitteet.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään Night Visions -festivaalin verkkosivujen kautta asiakkaiden itsensä ilmoittamina.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteritietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädäntöä noudattaen tietojenkäsittelyn teknisen toteutuksen sitä edellyttäessä.

Uutiskirjeiden lähettämiseen käytetään Mailchimp-palvelua, jonka omistaa Yhdysvalloissa sijaitseva The Rocket Science Group LLC. Palvelussa käytettäviä tietoja voidaan siirtää, säilyttää ja käsitellä Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella. Mailchimp-palvelu on sitoutunut noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot ovat vain sellaisten henkilöiden käytettävissä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään.

10. Tarkistusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista tai poistamista
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallenntetut tietonsa ja vaatia tietojensa korjaamista tai poistamista. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

Uutiskirjeen tilaajat voivat myös peruuttaa tilauksensa uutiskirjeen lopussa olevaa linkkiä käyttämällä.

11. Rekisteritietojen säilytysaika
Uutiskirjeen tilaajien sähköpostiosoitteita säilytetään siihen asti kunnes uutiskirjeen tilaaja peruuttaa tilauksen.

12. Tietosuojaselosteen muutokset
Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.